खरेदीविषयी माहिती

आपल्या माहितीकरिता सर्व पुस्तकांची किंमत व पानांचा आकार खालील दिलेल्या यादीत उपलब्ध आहे. पुस्तके खरेदी करण्यासाठी आपण आम्हाला फोन / ई-मेल वर संपर्क करावा ही विनंती.
 

शुभंकरोति सचित्र ब्रेल पुस्तकांची यादी

 

पुस्तकांचा प्रकारपुस्तकपानांचा आकारकिंमत (₹)
रेखाचित्रे चित्रांची ओळखA5३२
प्राण्यांची रेखाचित्रेA5३५
चंद्राच्या कला A4१०
आपली राष्ट्रीय चिन्हेA5२४
अष्टविनायकA5२०
तापमापकA4
महाराष्ट्रA5२५०
सहल सहल सहलA5३२
वन्य प्राण्यांची ओळख वाघA5४०
सिंहA5३२
गेंडाA5२४
हत्तीA5२४
लाल पांडाA5३२
नीलगिरी बकराA5२४
व्यक्ती साने गुरूजीA5१६
धोंडू गोविंद उर्फ दादासाहेब फाळकेA5४०
संत ज्ञानेश्र्वरA5१६
पारितोषिके नोबेल पारितोषिकA5४८
गोष्टी विनोदी गोष्टी (भाग 1)A5३२
शुभंकरोति संगीत माला सुधारित ब्रेल नोटेशनA5५६
राग आसावरीA5४८
English Books Tactile-Braille Periodic Table of ElementsA4५५
Our National SymbolsA5२४
शुभेच्छा पत्रे (ग्रीटिंग कार्डस्)A6