चंद्राच्या कला

Book Cover: चंद्राच्या कला

लेखकः डॉ. जयंत चिपळूणकर

चंद्राच्या कला पृथ्वीवरून कशा दिसतात हे समजण्यासाठी एक सुटसुटीत चित्र काठले आहे. ह्या चित्रात पृथ्वीच्या परिघातातील चंद्राची वेगवेगळी स्थाने आणि त्यानुसार चंद्राच्या कला कशा दिसतात ते दाखविले आहे.

 रेखाचित्रे