तापमापक

Book Cover: तापमापक

लेखकः डॉ. जयंत चिपळूणकर

तापमापकाच्या रेखाचित्रात पाणी उकळण्याचे आणि गोठण्याचे तापमान तसेच आपल्या शरीराचे तापमान यांच्या खुणा दाखविल्या आहेत.

 रेखाचित्रे