प्राण्यांची रेखाचित्रे

Book Cover: प्राण्यांची रेखाचित्रे

लेखकः डॉ. जयंत चिपळूणकर

ह्या पुस्तकात प्राण्यांची फुगीर रेखाचित्रे छापली आहेत. चित्राबरोबर त्या प्राण्याचे नाव लिहिले आहे. शिवाय त्या प्राण्याच्या अवयवांची ओळख होण्यासाठी बाण काढून त्या त्या अवयवांची नावे मराठी ब्रेल लिपीत छापली आहेत.

 रेखाचित्रे