राग आसावरी

Book Cover: राग आसावरी

लेखकः डॉ. जयंत चिपळूणकर

शुभंकरोति संगीत मालाच्या पहिल्या भागात वर्णन केलेले सुघारित ब्रेल नोटेशन वापरून आसावरी रागातील काही चिजा लिहिल्या आहेत.

 शुभंकरोति संगीत माला