२००७-०८

Book Cover: २००७-०८

दुसरे वर्ष

पहिल्या पानावर लुई ब्रेलचे रेखाचित्र छापले होते. पुढे प्रत्येक पानावर एक महिना आणि त्या महिन्यातील सणांची यादी दाखविली होती.

 दिनदर्शिका