२०११-१२

Book Cover: २०११-१२

सहावे वर्ष

दादासाहेब फाळके यांचे रेखाचित्र काढले आहे. त्यांनी काढलेल्या पहिल्या मूकपटकला शंभर वर्षे झाली. पुढील पानांवर त्यासंबंधीची माहिती दिली आहे.

 दिनदर्शिका